Företag ger upp flyktingboende

Det blir inget flyktingboende i Bro.

Mipaza drar tillbaka sin överklagan och flyttar boendet till Järfälla.

– Det är inte värt det, säger vd:n Ismet Güler.

Ansökan kom in i maj förra året. Företaget Mipaza ville bygga ett boende för sju ensamkommande flyktingbarn i en ombyggd villa på Spireavägen.

Men förslaget mötte motstånd. Alliansen menade att ett flyktingboende var oförenligt med detaljplanen.

– Här är det tydligt i detaljplanen att husen är avsedda för småhusbostäder och det är inte det här, sa Börje Wredén (FP).

Ett 20-tal grannar skrev under en protestlista. Flyktingbarnen var mycket äldre än de andra barnen på gatan och ”kommer inte att ha något utbyte av våra barn”, skrev en person. Vissa uttryckte rädsla för att gatan skulle få dåligt rykte.

Mipaza överklagade beslutet och påpekade att boendet skulle få mycket liten påverkan på trafiken eller trivseln i området. Nu drar företaget tillbaka överklagandet.

– Det är inte värt det. Det går lättare att jobba med andra kommuner, säger vd:n Ismet Güler.

Nu flyttas boendet till Järfälla i stället. Efter tre dagar hade bygglovsansökan godkänts, enligt Ismet Güler.

– Vi har redan öppnat. De har en helt annan inställning till det vi gör. Jag vill inte bygga på en plats där vi inte är välkomna. Därför lägger jag ingen mer energi på Upplands-Bro.

Bengt Johansson (S), ersättare i bygg- och miljönämnden under 2014, beklagar beslutet.

– Jag tycker att det är synd om de drar tillbaka ärendet eftersom de inte orkar driva frågan. Det är viktigt att vi har ett bra mottagande av ensamkommande. Vi borde ta vara på de initiativ som finns.

Fakta

33 flyktingar kom förra året

90 000 personer väntas söka asyl i Sverige under det kommande året, enligt Migrationsverket.

99 flyktingar med beviljat uppehållstillstånd var bosatta i Upplands-Bro förra året. Det är 33 fler än året innan. Av dem var åtta stycken ensamkommande barn.

I år har fem flyktingar bosatt sig i kommunen, varav en var ensamkommande barn.

Källa: Migrationsverket