Företag gör riskanalys av sms

TÄBY Läkemedelsbolaget Novartis Sverige AB i Täby måste göra en riskanalys av sina sms-påminnelser som går ut till personer vid läkemedelstester. Bolaget planerar att testa behandling på deltagare med multipel skleros, MS, där känsliga personuppgifter kommer att inhämtas. Enligt lagen är uppgifter som handlar om en persons hälsa att betrakta som känsliga.

Datainspektionen förelägger bolaget att göra en riskbedömning av sms-påminnelserna och betonar att innehållet i sms:en ska minimeras. En skriftlig underrättelse ska vara Datainspektionen tillhanda senast den 15 februari.