Företag kan ha spridit gift

Kungsängen Kommunen misstänker att ett företag i Kungsängen ägnar sig åt miljöfarliga utsläpp. Det var vid en inspektion i december som kommunens miljöinspektörer upptäckte att miljöfarliga kemikalier rann ner i golvbrunnarna och vidare till det kommunala avloppsnätet.

Utsläppet kan ha inneburit ”olägenheter för människors hälsa och miljön”, skriver bygg- och miljönämnden som nu ska göra en utredning av företaget.

Om det visar sig att företaget förorenat kommunens avloppsvatten så kan hela eller delar av verksamheten förbjudas, skriver miljöinspektören.