Företag krävs på måltidsersättning

JÄRFÄLLA Handelsanställdas förbund har stämt ett företag i Järfälla för brott mot kollektivavtalet, för att inte ha betalat måltidsersättning till två anställda som inte har möjlighet att äta i företagets lokaler. Förbundet har för de anställdas räkning begärt 1 793 kronor per månad samt 50 000 kronor i skadestånd, och 200 000 kronor i skadestånd för egen del.