Företag krävs på pengar

Sundbyberg Naturvårdsverket kräver ett företag i Sundbybergs kommun på 10 000 kronor i miljöböter.

Detta efter att företaget som tillverkar batterier trots skyldighet inte rapporterat in hur stora volymer som sålts, tagits emot eller behandlats vilket är ett brott mot miljöbalken.