Företag krävs på svar om olycka med truck

SOLNA Arbetsmiljöverket har skickat ett inspektionsmeddelande till ett företag i Solna. ”Ni har inte gjort någon utredning med anledning av den olycka som inträffade den 26 februari 2015 då en truckförare backade på sin kollega”, skriver man i meddelandet.

Arbetsmiljöverket kräver att företaget utreder de bakomliggande orsakerna till olyckan så att risker för nya olycksfall kan förebyggas.