Företag måste betala avgift

DANDERYD Ett danderydsföretaget måste betala en miljösanktionsavgift för att man sålt en produkt utan att bifoga säkerhetsinformation på svenska. Det har Kemikalieinspektionen beslutat.

Enligt beslutet har företaget via mejl bara förhört sig hos myndigheten exakt vad miljösanktionsavgiften gällde, men har sedan inte hört av sig. Avgiften är på 5 000 kronor.