Företag presenterar t-baneförslag

LÄNET 2024 skulle tunnelbanan till Nacka kunna vara färdig, enligt ett nytt förslag från Sweco och Skanska.

Företagen vill bygga en kombinerad tunnel under Saltsjön för tunnelbana och Östra länken. Enligt företagen är idén 2 miljarder billigare att genomföra än den nu aktuella dragningen.

Enligt förslaget ska bygget av tunnelbanan kombineras med att vägförbindelsen Östra länken byggs och knyts ihop med Norra länken och Södra länken.