Företag saknar skyddsanordning

Kvinnan klämde sin hand i en tryckpress.

Nu konstaterar Arbetsmiljöverket att Vallentunaföretaget har brustit i sitt arbetsmiljöarbete.

Mitt i berättade för några veckor sedan om den olycka som inträffade på ett företag i Vallentuna. En kvinna fick in sin hand i en tryckpress och fick föras till sjukhus i ambulans.

Nu har arbetsmiljöverket gjort en inspektion på företaget med anledning av olyckan och kommit fram till en rad brister.

Dels saknar en av maskinerna på företaget relevant skyddsanordning. Företaget har heller inte gjort någon utredning med anledning av olyckan. Företaget måste också se över sina rutiner för hur de ska agera och förebygga att liknande olyckor inträffar igen.