Företag ska betala för dieselutsläpp i havet

Värmdö Ett företag ska betala en straffavgift för utsläpp i havet.

Företaget har ett fartyg, som bunkrade olja vid Djurö. Vid den pågående bunkringen – som skedde utan tillsyn – åkte fartyget därifrån. Det ledde till att 20 liter dieselolja släpptes ut i vattnet.

Riksenheten för miljö och arbetsmiljömål har nu beslutat att företaget ska betala 15 000 kronor som straff.