Företag ska ta hand om batterier

VALLENTUNA Naturvårdsverket hotar en importör i Vallentuna med ett vite på 35 000 kronor om företaget inte redovisar hur de sköter sitt producentansvar för batterier. Naturvårdsverket kräver att företaget anmäler sig till EE och batteri-registret, ett register över tillverkare och importörer av elektriska och batteriprodukter. Företaget har tidigare låtit bli att svara på Naturvårdsverkets förfrågningar.