Företag stäms i arbetsdomstolen

ALBY Fackförbundet Byggnads stämmer ett företag i Alby för brott mot kollektivavtalet. En av fackets medlemmar var under 2011 anställd på företaget och fick för det lönebidrag från arbetsförmedlingen. Eftersom företaget inte betalade in skatter och andra avgifter till staten upphörde samarbetet med arbetsförmedlingen. Den anställde fick sluta och fick varken lönespecifikation, arbetsgivarintyg eller skriftligt intyg på uppsägning.

Facket stämmer nu företaget i arbetsdomstolen och kräver skadestånd på 30 000 kronor.