Företag tar över personlig assistans

Färdtjänst
Privat företag tar över den personliga assistansen.
Nu står det klart att företaget Omsorgshuset tar över den personliga assistensen från kommunen.

Företaget Omsorgshuset kommer att ta över den personliga assistansen från den 1 februari. Det skriver kommunen på sin hemsida. Den tillsvidareanställda personalen kan välja att följa med till Omsorgshuset.

Som Lokaltidningen Mitt i Tyresö tidigare har skrivit om beslutade socialnämnden i januari att upphandla den personliga assistansen.

”På grund av utformningen av kommunens kollektivavtal kostar personlig assistans i egen regi mer än om den skulle utföras i privat regi. För att undvika framtida underskott mot budget föreslås att den verksamhet som bedrivs i egen regi upphandlas.”, står det i beslutet.

Tidningen Dagens Arena skrev i somras att allt fler kommuner väljer att lämna över den kommunala personliga assistens till privata företag. Det blir billigare för kommunerna, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som har utrett varför kommunerna gör valet.

De som har personlig assistans har fått ett brev med inbjudan till ett informationsmöte.

Omsorgshusets moderbolag startades år 2000 och hade då fokus på personlig assistens. I dag har företaget över 1000 anställda över hela landet och arbetar också med bland annat hemtjänst, missbrukarvård och ledsagning.