Företag trycker på för större industriområden

Anna Anderberg, Ola Sparén och Anette Rosdahl vid frukostmötet i Skyttbrink.
Anna Anderberg, Ola Sparén och Anette Rosdahl vid frukostmötet i Skyttbrink.
Industriområdena i Botkyrka kommun ska bli attraktivare och rustas upp i dialog med företagarna.

Samtidigt saknar kommunen plats för nyföretagare och undersöker nu möjligheten att expandera industriområdena.

Flera av Botkyrkas industriområden bildades under 70- och 80-talet och är nu i behov av upprustning. Därför satsar kommunen på projektet ”attraktivare industriområden” där företagarna i områdena får tycka till.

– Det har varit en del kritik från företagare som inte har haft tillräckligt med parkeringsytor, nätverk, skyltning, vägar, belysning och så vidare, berättar Anna Anderberg som är näringslivschef i kommunen.

Under förra året rustade kommunen upp industriområdet Bovallen i Vårsta, i dialog med företagen i området. Då tillkom det bland annat en gästparkering, och Finkmossvägen som leder till området försågs med ny vägbeläggning, skyltning och belysning.

Under förra veckan var det dags för företagarna i Skyttbrink att tycka till på ett dialogmöte.

– De två särskilt viktiga punkterna som lyftes för att få omedelbar åtgärd var att få vägen sopad regelbundet vid behov och sedan problemet med lastbilar som står parkerade på infartsvägen så att bilar knappt kan mötas. Där kommer vi att sätta upp stopp- och parkeringsförbud, säger Anna Andersberg och fortsätter:

– Vi tar med oss en lång lista med önskningar och jobbar med detta. Vi behöver tid för att ordningsställa och tar ett industriområde åt gången. I höst går vi vidare till nästa område, men har ännu inte bestämt vilket det blir, säger Anna Anderberg.

Även om många mindre frågor lyfts under mötena menar Anna Anderberg att den stora frågan handlar om expansionsmöjligheterna för både redan etablerade och nya företag.

– Det är samma fråga som alltid kommer på tal; de vill ha mark, växa, expandera och bygga ut. Det är något vi jobbar aktivt med, det är en stor utmaning att få fram mark snabbt för att tillfredsställa nya och befintliga företag, säger hon.

Under 2015 föll kommunen till plats 170 i Svenskt näringslivs årliga ranking av Sveriges bästa företagarkommuner, och här lyfts problemet med tillgången på just mark. Samtidigt etablerar sig årligen runt 600 företag i kommunen och konkurserna minskade under 2015 jämfört med förgående år.

Det står klart att ett nytt hemligt företag kommer att öppna i Botkyrka under våren, ett upplevelseföretag som beräknas generera cirka 500 000 besökare per år och ge ungefär 100 arbetstillfällen.

I sommar flyttar även Dollarstore hit och kort därefter kommer Pizza Hut. Samtidigt knackar en rad företag på dörren – allt från bilverkstäder till byggföretag och detaljhandel. Anna Anderberg berättar att kommunen får åtta till tio förfrågningar varje vecka från företag som vill etablera sig i Botkyrka.

Finns det plats för dem?

– Nej, i dag finns det inte det. Många vill bygga och etablera sig inom snar framtid. De vill bygga nu, inte vänta i ett år för att köpa mark och bygga.

För att lösa problemen och erbjuda fler företag etableringsmöjligheter har kommunen satt ihop en grupp som tittar på hur man ska få fram mer mark i industriområdena Skyttbrink, Bovallen och Loviseberg.

– De kriterier vi utgår ifrån är att vi tittar först och främst på företag som ligger i kommunen så de har en chans att växa och de företag som kommer hit bör vara personaltäta, det är de viktigaste parametrarna, säger Anna Anderberg.