Företagare besviken på politikers uppslutning

SALEM Företagarna i Botkyrka-Salem har bjudit in politikerna för träffar om företagsklimatet. Partierna kommer att få förklara vilka visioner de har för företagandet i kommunerna och hur dessa mål ska nås.

Träffen sker i Salems kommunhus måndag morgon och fortsätter i Botkyrka den 17 september.

– Tyvärr har inte alla politiska partier tackat ja, säger Petja Svensson från Företagarna.