ANNONS

Företagare dömd för ekobrott

2008 omsatte företaget mer än 20 miljoner. Året därpå gick det i konkurs. Nu har företagets ansvarige, en Åkersbergabo, dömts för bokföringsbrott.
ANNONS

På två år ökade företaget omsättningen från sex till nästan 22 miljoner kronor. Men året därpå, 2009, begärdes företaget i konkurs. Det avslöjades då att bokföringen under det sista halvåret varit mycket bristfällig och att man bland annat sålt en fastighet och en bil för mer än 1,6 miljoner utan att bokföra detta.

I Attunda tingsrätt dömdes nyligen den ansvarige ställföreträdaren för företaget, en åkersbergabo för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Mannen har erkänt bristerna i bokföringen, men nekar till brott.

Av tingsrättens dom framgår att företaget, utöver att strunta i att bokföra försäljningar, även låtit bli att löpande bokföra leveratörsfakturor. I stället lät man dessa släpa efter uppemot fem månader. När ekobrottsmyndigheten tittade närmare på företaget efter konkursen visade det sig också att i princip alla leverantörsfakturor saknades så att det inte fanns något som styrkte företagets skulder.

Den nu dömde Åkersbergabon har berättat att han saknar ekonomisk utbildning och kunskap om bokföring, men att han litat på en annan man som skulle sköta denna. Men den bokföringsansvarige blev sjuk och gjorde inte det han skulle – trots försäkringar om motsatsen.

Åkersbergabon säger sig inte minnas att han tog del av några balans- eller resultatrapporter som visade hur det stod till i företaget. Inte heller gjorde han några egna kontroller av ekonomin. På våren 2009 började han ändå ana att företaget inte gick så bra.

Varför försäljningarna av fastigheten och bilen inte bokfördes säger han sig inte veta.

Enligt tingsrätten har Åkersbergabons ansvar för företaget med en handfull anställda och en långt ifrån blygsam omsättning varit betydande. Däremot ansåg inte rätten att han begått brotten uppsåtligen utan av oaktsamhet.

Åkersbergabon, som är arbetslös och tidigare ostraffad, dömdes för bokföringsbrott respektive försvårande av skattekontroll till villkorlig dom och 60 dagsböter, totalt 3 000 kronor.

ANNONS