Företagare fruktar kaos när tågen börjar rulla

Lars Treser, Biljouren Åkersberga
Lasse Treser driver Biljouren i Åkersberga. Stoppförbudet hotar hans företag.
På söndag när Roslagsbanan börjar rulla igen blir det tuffare för företagarna på Sågvägen eftersom det beräknas leda till mer biltrafik där.
Nu vill kommunen ha stoppförbud och att Sågvägen inte längre används som lastzon, vilket kan försvåra leveranser.

– Det kommer att bli totalt kaos, säger Lasse Treser som driver företaget Biljouren på Sågvägen i Åkersberga .

– Det är förbluffande att man kan ha så dålig planering.

Så sent som i fredags (29/11) fick företagarna på Sågvägen en inbjudan till ett möte med kommunen.

Stoppförbud kan stoppa leveranser

Av inbjudan framgick att kommunen önskade en dialog med företagen inför att tågen börjar rulla på söndag (9/11) och den nya vägen under järnvägen i höjd med McDonalds tas i bruk i december nästa år (2019).

Kommunen informerade att förändringarna kommer leda till en markant ökning av trafikflödet och att Sågvägen därför inte längre fick användas som lastzon. Dessutom förklarade kommunen att stoppförbud skulle införas på hela Sågvägen.

– Det kommer inte att fungera. En del har sina grindar ända framme vid vägen och har leveranser som måste lossas på gatan, säger Lasse Treser.

Det är förbluffande att man kan ha så dålig planering

Lasse Treser, Biljouren

Som exempel berättar han att hans företag tar emot stora transporter 1-2 gånger i veckan med bilar från Volkswagen som ska repareras.

– Och så ska de leda in fler gångtrafikanter. Hela Sågvägen kommer att bli en dödsfälla!

Nästa år stängs överfarten över järnvägen vid Stationsvägen-Båthamnsvägen. Då beräknas trafiken på Sågvägen öka markant.

Enligt Lasse Treser drabbas 10-15 företag om det blir svårare att ta emot leveranser. På hela Sågvägen uppskattar han att det finns uppemot hundra olika företag.

Peter Hammarqvist, delägare i företaget Team Töjna på Sågvägen, är också kritisk, inte minst mot ett övergångsställe som planeras och där skolbarn och andra förväntas passera, utan rödljus.

– Man blir uppröd både som invånare och skattebetalare. Man blir alldeles matt.

Kan det blir kaos?

  – Ja det är ett problem som vi ser. Men vi känner att vi måste göra det bästa av situationen, säger Tomas Wikander, projektledare på Österåkers väg- och trafikenhet.

Borde ni inte informerat om detta tidigare?

– Det tänker vi att vi absolut skulle gjort. Otvivelaktigt.

Efter mötet med företagarna som hölls i går onsdag (5/12) har kommunen bildat en arbetsgrupp tillsammans med representanter från företagarna. På bara ett par dagar ska man nu försöka hitta lösningar som åtminstone mildrar de befarade effekterna av den nya trafiken.

Kommunen kan backa

Redan nu tror Tomas Wikander att kommunen kan få backa när det gäller stoppförbudet. Däremot ligger planen att öppna för trafik under järnvägen mellan Roslagsvägen/Rallarvägen och Sågvägen fast.

Sågvägen 2

Skissen visar den nya vägen under järnvägen, förbi Byggmax. Arbetet med planen har pågått 5-6 år.

Kommunen räknar också med att trafiken på Sågvägen kommer öka ytterligare när man stänger Båthamnsvägens utfart mot Stationsvägen i december nästa år. Då beräknas trafikmängden på Sågvägen bli  8 000-10 000 fordon jämfört med dagens 5 000.

– Då blir det skarpt läge, säger Tomas Wikander.

Ny väg dröjer

Någon avlastning av Sågvägen kommer inte ske förrän kommunen bygger det som heter Södra Boulevarden – en planerad väg cirka 100 meter söder om och parallellt med Sågvägen. Den ska ansluta till 276:an via Näsvägen och Svinningevägen, men när det bygget genomförs är oklart.