Beslut om bastubyggande överklagas

ÖSTERÅKER En man har vänt sig till Mark- och miljödomstolen för att få bygga en bastu på sin strandtomt på Vättersö.

Länsstyrelsen har tidigare avslagit hans ansökan om strandskyddsdispens, och menar att bastun kan byggas längre in på land. Mannen vill nu få saken prövad av högre instans.

Enligt länsstyrelsen skulle mannens bastu inkräkta på allemansrätten, något som mannen menar är helt felaktigt eftersom marken är ”uppenbart privat”.