Företagare snuvades på Campus-lokal

Vaxholmsföretagarna Gabriella Silva Karlöf och Daniel Borg besvikna på Vaxholms kommun
Vaxholmsföretagarna Gabriella Silva Karlöf och Daniel Borg besvikna på Vaxholms kommun
Kommunens beslut maj 2015.
Kommunens beslut maj 2015.
I två år hade Vaxholmsföretaget Fysioplus löfte om att få flytta till nya lokaler i Idrottens hus på Campus Vaxholm. Men kort innan flytten ändrade sig kommunen plötsligt.

– Det här har stulit extremt mycket tid och energi, säger Vaxholmsbon Daniel Borg som driver gymföretaget Fysioplus tillsammans med Gabriella Silva Karlöf.

– Vi vill att folk ska få veta hur kommunen behandlar företagare.

Fick löfte om lokaler redan 2015

För två år sedan fick Daniel och Gabriella löfte om att få flytta till splitternya lokaler i Idrottens hus på Campus Vaxholm, i konkurrens med flera andra företag. Beslutet fattades i kommunens nämnd för teknik, fritid och kultur, och allt som återstod var att bestämma hyran för det 10-åriga kontraktet.

 ”Vi vill att folk ska få veta hur kommunen behandlar företagare”

Men i våras ändrade sig kommunen plötsligt. Då hade Daniel och Gabriella under en lång tid förberett sig för flytten.

– Vid vårt sista möte med kommunen i mars 2017 diskuterade vi i princip vilken färg på kaklet vi skulle ha i duschutrymmet. Vi hade planerat öppettider och inpassering och det var vi som tog fram underlaget till ritningen för lokalen, berättar Daniel Borg.

– Efter vårt sista möte skulle vi gå hem och fundera över hyresnivån.

Men längre än så kom inte flytten.

I april fick Daniel och Gabriella plötsligt veta att förutsättningarna för avtalat ändrats.

– Från början skulle hyresgästen få hyra lokalen nyckelfärdig, minus möbler och utrustning, men sedan ändrades det till att hyresgästen även skulle bekosta färdigsställande av lokalen.

”Kommunens pengar tog slut”

Skälet som kommunen angav, enligt Daniel Borg, var att pengar som kommunen öronmärkt för projektet – fem miljoner – plötsligt var borta och att man räknat fel på kostnaderna. Då spelade inte löftet till Fysioplus någon roll. I stället gick hyreskontraktet till ett annat företag som ska betala en lägre hyra, men i gengäld är villigt att bekosta både duschar och omklädningsrum.

– Vi gjorde en kalkyl över hyran vi skulle ha betalat – och kommunen skulle gått med vinst långsiktigt om de valt oss, säger Gabriella Silva Karlöf.

”Det känns som de har lekt med oss”

Till saken hör att kommunen enligt nämndbeslutet skulle ha skrivit kontrakt långt tidigare med Fysioplus – redan hösten 2015 – men processen drog ut på tiden för att ansvariga tjänstemän på kommunen byttes ut.

– Det känns som de har lekt med oss, faktiskt. De fattade beslutet och sedan har vi kontaktat dem hela tiden – de har bytt kommuntjänstemän och vi har fått ringa och maila. Sedan upplevde vi att det i stort sett var klart. De sa ”vi ska bara prata med politikerna – det är bara formaliteter”, säger Gabriella.

Ledande politiker har koppling till konkurrenten

Daniel och Gabriella ställer sig också frågande till att ordföranden i Vaxholms nämnd för teknik, fritid och kultur, Malin Forsbrand (C) har en personlig koppling till företaget som fick kontraktet. Visserligen anmälde hon jäv och avstod från att delta i själva beslutet, men kan ändå ha påverkat kommunens hantering av frågan, misstänker Daniel och Gabriella.

– Vi har försökt kolla upp detta – och om man får man riva upp sitt eget beslut – och ja, det som de gjort är lagligt. Men det är etiskt och moraliskt förkastligt, säger Daniel Borg.

– Det här har sinkat utvecklingen av vårt företag. Det är svårt att hitta stora lokaler i Vaxholm – men om vi vetat det här för tre år sedan kunde vi ha börjat leta efter annan lämplig lokal redan då.

Malin Forsbrand (C): ”Inga konstigheter”