Företagare träffade näringslivsrådet

En god samverkan mellan stadsdelsförvaltningen och näringslivet i Hässelby-Vällingby. Det är syftet med näringslivsrådet, som inrättades förra året.

Förra veckan fick företagarna träffa rådet för första gången. Näringslivsrådet består av politiker och tjänstemän från stadsdelsförvaltningen. Tanken är att rådet även ska ha representanter från näringslivet.

– Det var en bra uppslutning, det var över min förväntan, säger Kadir Kasirga (S), stadsdelsnämndens ordförande, om mötet.

Under mötet presenterade trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret planerna som finns i området, både vad gäller till exempel bostadsbyggande och Förbifart Stockholm.

– Företagarna fick en inblick i stadsdelens utveckling som kan ge nya möjligheter för etablering av företag, säger Kadir Kasirga.