Företagare vann raggmunksmål

Först dömdes Vaxholmsbons företag för att man lagat raggmunkar med mjöl.

Nu har företaget fått upprättelse i hovrätten.

När en företrädare för företaget klagade i tv på att krogar måste betala för livsmedelsinspektioner som aldrig utförs blev det fart på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, SRMH. Efter en rad inspektioner drogs företaget inför rätta för att ha använt mjöl när man lagade raggmunkar.

Följden blev att tingsrätten dömde företaget till 10 000 kronor i böter, för brott mot livsmedelslagen.

Nu, nästan ett år senare, har företaget fått upprättelse i Svea hovrätt och slipper boten. Med juridisk hjälp från ideella Centrum för rättvisa kunde företaget visa att SRMH aldrig förbjudit företaget att använda mjöl i matlagningen.

På Centrum för rättvisa pekar man på det märkliga i att Attunda tingsrätt först fällde företaget, trots att man aldrig sett något beslut från miljö- och hälso-skyddsnämnden om mjöl. Först när fallet presenterades i hovrätten dök ett mjölbeslut upp, men då handlade det bara om vetemjöl. Tjänstemännen i miljö- och hälsoskyddsnämnden kunde inte heller visa att de meddelat företaget om förbudet.

I hovrättsdomen kan man läsa:

”Vittnena från kommunen har inte lämnat någon uppgift som ens antyder att de muntligen underrättat bolaget om förbehållet om vetemjöl av den 7 november 2008. Vidare finns ingen anteckning om kommunicering med bolaget i detta beslut och av nämndens ärenderegister framgår inte heller att detta beslut expedierats till bolaget eller på något annat sätt kommit bolagets ställföreträdare till del.”

Svea hovrätt valde därför att fria företaget.

Förutom att företaget slipper böterna slipper man även betala rättegångskostnaderna på ytterligare drygt 10 000 kronor.

Av förundersökningen framgår att SRMH även varit kritisk mot att företaget haft slitna och smutsiga lokaler, något som undan för undan förbättrats. Dessutom visade sig företaget leverera tio gånger så många portioner mat till förskolor som man tidigare anmält.

Företagets ägare har avböjt att kommentera fallet.