Företagarna ger Värmdö bottenbetyg – igen

Värmdös företagare ger sin kommun dåliga betyg.
Värmdös företagare ger sin kommun dåliga betyg.
Företagarna står för en betydande del av Värmdös näringsliv. Men de är inte nöjda med kommunens insats, visar en ny rapport.
– Vi tar med oss resultaten in i det arbete vi redan påbörjat, säger Deshira Flankör (M).

För femte gången har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersökt hur nöjda företagarna i Sveriges olika kommuner är. 

Rapporten visar att Värmdö ligger högt på listan när det gäller nöjdheten kring serveringstillstånd, men inom flera andra områden är det fortsatt låga siffror.

I de flesta kommuner har företagare blivit allt mer nöjda med bygglov. I Värmdö är det tvärtom. 

– Vi blandar och ger. Resultatet gällande serveringstillstånd är högt, sjätte plats på rankingen. Däremot behöver förbättringsarbetet med bygglov samt miljö- och hälsokontroll förstärkas ytterligare, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Tjänstemän med attitydproblem

Det är inte första gången som Värmdös många företagare visar missnöje med kommunen.

I en rapport från Svenskt näringsliv, gjord förra året, uppgav företagarna själva att de tyckte att Värmdö kommun brast stort när det gäller tillämpning av lagar och regler men också att politiker och tjänstemän har ”attitydproblem”. 

– Vi jobbar med återkommande företagsbesök för att öka kunskapen och förståelsen för företagens behov och utmaningar samt fortsätter att utveckla vår dialog med näringslivet, säger Deshira Flankör.

Under hösten ska kommunen anordna workshops mellan tjänstemän och företagare med syfte att utveckla processen kring bygglov. 

Fakta

Byggbranchen stor i Värmdö

  • I Värmdö kommun finns idag drygt 6 000 registrerade företag.
  • De vanligaste branscherna är bygg, handel, privata tjänster samt turism- och besöksnäring.
Källa: Värmdö kommun