Företagsklimatet får godkänt

I ett sammanfattande omdöme får företagsklimatet i Upplands-Bro bättre betyg av företagarna i år jämfört med förra året.

Varje år låter Svenskt Näringsliv företagare i Sverige bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. Svaren från företagarna i Upplands-Bro visar att kommunen får bättre betyg i år jämfört med 2015. Men skillnaden är inte speciellt stor. På en femgradig skala är det sammanfattande betyget i år 3,73 jämfört med 3,61 förra året.

Både 2015 och 2016 får Upplands-Bro bättre betyg än genomsnittet för Sverige som var 3,4 förra året och 3,3 i år.

Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet innehåller svar från drygt 31 000 företagare.