Här får företagsrankingen en råsop: ”Mossig”

Svenskt näringsliv får en råsop av oppositionsrådet i Nacka
Svenskt näringsliv får en råsop av oppositionsrådet i Nacka
"90-talsmossig".
Den råsopen ger oppositionsrådet i Nacka, Khashayar Farmanbar (S), Svenskt näringslivs årliga företagsranking, och efterlyser en mer opolitisk ranking.
Olle Nylund på Svenska näringsliv, kontrar:
– Jag tycker inte att det är 90-talsmossigt.

Nacka behåller 3:e-platsen i den årliga ranking Svenskt näringsliv gör av företagsklimatet i landets kommuner.

Khashayar Farmanbar, oppositionsråd i Nacka, lyfter på hatten:

– Min kommentar, det är jättekul att det går bra för Nacka. Men det är inte svart eller vitt. Jag har alltid tyckt att det varit konstigt med hur stor vikt de lagt vid om kommunen lagt ut verksamhet på andra bolag.

En faktor

En av faktorerna som rankingen bygger på är just hur stor andel av kommunens verksamhet som lagts ut på entreprenad, till bolag.

En annan faktor rankingen bygger på är hur låg kommunalskatten är.

Partipolitiska parametrar

Khashayar Farmanbar tycker att det är ”rätt många” partipolitiska parametrar i Svenskt näringsliv ranking istället för fokus på företagsparametrar.

– Jag förväntar mig inte att de ska omfamna något parti. Deras enkät skulle bli mer relevant.

Farmanbar tycker också att andelen företagare i Nacka som svarat på årets enkät, 1,4 procent, kan ifrågasättas. Här kunde andelen vara större, tycker han.

”Ger en bra bild”

Olle Nylund är biträdande regionchef för Svenskt näringsliv i Stockholm.

– Ju fler som kommenterar desto bättre, säger Olle Nylund som kommentar till svarsfrekvensen i Nacka, och fortsätter:

– Vi ger en bra bild av hur det är att driva företag, vi ger en bild av hur  företagsklimatet är.

Får göra egna besök

Olle Nylund säger att sedan är politikerna alltid välkomna att göra egna besök på de lokala företagen för att skapa sig en uppfattning.

Nylund tycker inte att rankingen ger en felaktig bild. Rankingen bygger på sex faktorer, där skatt och andel verksamhet utlagd på entreprenad, är två faktorer.

– De påverkar till viss del, säger Nylund.

Viktigast faktor

Störst påverkan har dock en helt annan faktor, enligt Nylund, och det är frågan hur företagarna uppfattar näringslivsklimatet i kommunen.

– Företagens svar är absolut viktigast och avgörande. Jag tycker inte att det är 90-talsmossigt. En av våra styrkor är att vi ställt samma frågor sedan 2001, säger Olle Nylund.

Kommer det du säger att påverka Svenskt näringsliv?

– Jag hoppas det, alla vill vara så relevant som möjligt, säger Khashayar Farmanbar.

Etta på listan är Solna, tvåa Sollentuna och trea Nacka.