Förfallen båtbrygga i Salem får liv

SALEM Förra året inventerade gatuenheten i Salems kommun antalet båtplatser i kommunen.

Nu har kommunstyrelsen kommit fram till att byta ut Garnuddens brygga som förfallit.

I ärendebeskrivningen konstaterar kommunen att bryggan i dag är ”en spillra av den stora brygga det var en gång i tiden”. Kostnaden för den nya bryggan beräknar kommunstyrelsen till 300 000 kronor. Bryggan ligger i Garnuddens naturreservat vid Uttran.