Förfallet har fått pågå i decennier

Rucklet i Nytorp på Brevikshalvön har helt lämnats åt sitt öde.
Rucklet i Nytorp på Brevikshalvön har helt lämnats åt sitt öde.
Huset på Nytorpsvägen har fått stå och förfalla under decennier.

På Tyresö kommun agerar man först när en anmälan lämnas in.

Det mosstäckta taket på det förfallna torpet på Nytorpsvägen har vikt sig som ett V in i huset. Vid en fönsterkarm ligger vassa skärvor och ett kylskåp som rasat ner genom golvet står numera på marken. Så där har det sett ut i många år och så hade det kunnat se ut i många år till om inte en Tyresöbo, som vill vara anonym, tipsat kommunen.

– Det kan ju vara farligt. Barn tycker att det där är jättespännande, men de kan göra sig illa om de leker där. Det är konstigt att kommunen bara låter det vara, för de måste ju ha upptäckt det när de drog ut vatten- och avlopp och hela området fick en detaljplan, säger anmälaren.

Sara Kopparberg, planchef vid Tyresö kommun, berättar att det här med ruckel inte är det mest prioriterade på samhällsbyggnadsförvaltningen.

– Vi gör något när vi får in en anmälan, men vi tar inga egna initiativ och kartlägger husen. Ruckel ser vi inte som något stort problem och vi prioriterar därför andra frågor som att hand- lägga bygglov, säger hon.

Enligt plan- och bygglagen ska den ansvariga nämnden ta itu med den här typen av ärenden när de kommer till nämndens kännedom. Men exakt vad ”komma till kännedom” innebär är inte helt klart. Kajsa Lind, arkitekt vid Boverket, tycker inte att det finns något enkelt svar på frågan.

– Kommer det in en anmälan är det solklart att det kommit till nämndens kännedom, men om en plan- och bygglovshandläggare är på väg till en fest någonstans i kommunen och ser ett ruckel, har det kommit till kommunens kännedom då? Här agerar kommuner väldigt olika, säger hon.

En möjlig förklaring till att vissa kommuner förhåller sig mer passiva än andra är enligt Kajsa Lind att den här typen av ärenden ofta är krångliga och tidskrävande. Ägarna till husen har i många fall drabbats av personliga tragedier och en del håller sig undan.

– Folk låter ju inte sina hus förfalla för att det är kul. Ofta finns det tragiska livsöden bakom, säger hon.

I fallet på Nytorpsvägen är det emellertid inte alls på det viset. Husets ägare fick det i arv för snart 40 år sedan och har bara inte haft tid att sköta det.

– Vi hade redan ett sommarhus på ett annat ställe när vi fick det och vi har inte hunnit bry oss om det. Men nu ska vi se till att det rivs, säger ägaren.

Hittills i år har kommunen fått in sammanlagt två anmälningar om förfallna tomter eller hus. Förra året kom det in fem anmälningar.

Barn tycker att det där är jättespännande, men de kan göra sig illa om de leker där.tipsande tyresöbo

Fakta

Här har ovårdade tomter anmälts

Tyresö kommun har fått sju anmälningar om ovårdade tomter under 2012 och 2013.

Trollbäcken: 1

Strand: 1

Brevik:1

Krusboda: 2

Brevik: 2

källa: tyresö kommun