Förhandling gjordes av KSL

Förtydligande I Lokaltidningen Mitt i den 11 juni råkade vi blanda ihop namnet på två olika intresseorganisationer i två notiser.

I det ena fallet berättade vi att Kommmunförbundet Stockholms län (KSL) tillsammans med kommunerna vill införa gemensam vuxenutbildningsregion i länet.

På ett ställe i texten kallade vi KSL för något annat.

Den andra notisen handlade om att det inte kommer att ske någon överflyttning av hemsjukvården från landstinget till kommunerna under 2015.

Även där är KSL en av parterna som förhandlat, och inget annat.