Förlag på stege vid Tantobadet

Tanto Det nyanlagda badet vid Tanto skulle kunna bli ännu bättre. Det tycker en Södermalmsbo som föreslår en badstege från den lilla klippan.

Detta eftersom det är svårt att gå ner i vattnet från klippan, framförallt för äldre.

En eller ett par badstegar borde gå att borra fast i klippan, tycker förslagsställaren, som glatt tillfogar att ”lösningen behöver heller ingen politisk långbänk”. Så fort kommer det dock inte att gå.

Frågan kommer upp på stadsdelsnämnden först i nästa vecka.