Förlängd Roslagsbana ger mindre bostäder i Danderyd

Olle Reichenberg (M)
Olle Reichenberg (M)

Förlängd Roslagsbana ger mest nytta av de nya spårförslagen för länet. Men då blir det ingen tunnelbana från Danderyd till Täby. Det beskedet lämnar HG Wessberg, Sverigeförhandlingen, till DN.

– Jag kan säga att jag inte är överraskad, men det ger inte samma möjligheter att bygga bostäder i Danderyd, säger Danderyds kommunalråd Olle Reichenberg (M).

Kommunen har räknat med att en ny tunnelbanestation skulle innebära att upp till 5 000 nya bostäder kan byggas, men just nu pekar mycket på att det blir en förlängning av Roslagsbanan. Då är det enligt HG Wessberg, som företräder staten i de så kallade Sverigeförhandlingarna, uteslutet med en tunnelbana.

– Det är klart att andra kommuner kan bygga mer, men om vi ser till Danderyd innebär det att vi inte kan bygga lika många bostäder här, säger Olle Reichenberg.

En förlängning av Roslagsbanan innebär alltså med största sannolikhet att det inte blir någon förlängning av den nya gula tunnelbanelinjen från Arenastaden till Täby och Arninge, med en ny station i norra Danderyd.

Landstingen gör just nu fördjupade analyser av sju föreslagna spårsatsningar. En förlängning av Roslagsbanan finns med bland förslagen och ges mycket gott betyg. Både i fråga om restid och antal nya bostäder så visar det sig att tåget till city är den mest effektiva satsningen, enligt analyserna.

Enligt HG Wessberg är det dock långt ifrån klart vilket av alternativen det till slut kommer att bli. Det enda säkra är att det inte blir både en förlängd Roslagsbana och en förlängd tunnelbana i en och samma förhandling.

– Gör man en rimlighetsanalys så ökar inte chanserna att på sikt få tunnelbana om man redan fått en nedgrävd Roslagbana till city, säger han, till DN.

Sverigeförhandlingen inleds i februari och ska vara klar våren 2018.