Förlängda telefontider utvärderas

SPÅNGA/TENSTA Under två månader testade enheten för ekonomiskt bistånd att förlänga sina telefontider. Telefontjänsten förstärktes med ett extra telefon­pass på eftermiddagen utöver ordinarie förmiddagspass.

Försöket gjordes efter ett medborgarförslag som kom till stadsdelen i januari. Förslagsställaren ville förenkla medborgarnas kontakt med enheten genom utökade telefontider, att funktionen återuppringning återinförs samt information till uppringaren om köplats och förväntad kötid.

Under maj ska testperioden utvärderas. Stadsdelen ska se om utvidgningen kan bli permanent.