ANNONS

SL förlänger inte med Arriva

Efter "en samlad bedömning" får Arriva inte förlängt kontrakt i norrort.
Efter "en samlad bedömning" får Arriva inte förlängt kontrakt i norrort.
Landstingets trafiknämnd har beslutat att inte förlänga kontraktet med Arriva i norrort - dvs Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Anledningen är brister i hur bolaget skött uppdraget, något som Mitt i rapporterat om i en rad artiklar.
ANNONS

– Vi har högt ställda krav på de som kör för oss. I det här fallet har vi landat i att inte förlänga avtalet. Det gör vi för att vi tycker att Arriva inte har levererat, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd till Mitt i.

Beslutet att inte förlänga avtalet med trafikutövaren Arriva i det som kallas block 2 – busstrafiken i norrort samt Roslagsbanan – fattades i går (18/4) av Landstingets trafiknämnd.

Missnöjda resenärer

– Det är en samlad bedömning vi gjort. Det finns vissa saker vi sätter särskild tyngd på: utförd trafik, bemötande, antalet resande och att de resande tycker trafiken fungerar bra, säger Kristoffer Tamsons.

– Men det är många resenärer som vittnat om busschaufförer som inte hittat, om bristande punktlighet, att de inte kan svara på frågor och annat.

Trafiknämndens beslut innebär att SL:s kontrakt med Arriva i norrort löper ut i början av 2021. Arbetet med att göra en ny upphandling kommer att påbörjas omedelbart.

Kommer ni att välja samma prestationsinriktade avtalsmodell då?

– Jag tror att en mix är att föredra.

För det som kallas block 1 – Saltsjöbanan, Tvärbanan/Nockebybanan samt busstrafiken i Bromma, Solna/Sundbyberg och Sollentuna har trafiknämnden däremot gjort bedömningen att Arriva uppfyllt SL:s krav. Därför föreslås kontraktet där bli förlängt, som längst till 2024.

Arriva svarar

Från Arrivas håll menar man att beslutet så klart är tråkigt men att beslutet inte var oväntat och de ser en ny upphandling som en möjlighet.

ANNONS

– Att det blir en ny upphandling är ju inte något ovanligt. Arriva verkar på en offentlig marknad där upphandlingar sker kontinuerligt, skriver Christer Eklund, kommunikationschef på Arriva i ett mejl till Mitt i.

De skriver att de haft en tät dialog med Trafikförvaltningen och att de är införstådda med argumenten till varför avtalet inte förlängs. På frågan hur de tycker att de brustit svarar de att haft en dålig uppstart av trafiken år 2013 och en olycklig uppstart av ersättningstrafiken 2017.

– Det skymmer de förbättringar som ändå uppnåtts i trafikkvalité och kundnöjdhet.

Hur bemöter ni kritiken som Kristoffer Tamsons lyfter om att ni inte levererat? 

– Det finns flera orsaker till att block 2 avslutas när kontraktstiden löper ut 2021. SL nämner de stora förändringarna som äger rum på RB (Roslagsbanan reds. anm) med nya spår, ny depå och nya vagnar, vilket förändrar förutsättningarna för nuvarande avtal. Men SL är inte heller nöjda med att vi inte lyckats vända resandeutvecklingen för bussarna i norrort samt att kundnöjdheten inte når de mål som satts upp. Det är de uppgifter som SL nämner och som vi kan kommentera, skriver Christer Eklund.

När Arriva vann SL:s upphandling av trafiken i norrort 2011 var det med det klart lägsta budet – 33 procent lägre än det näst lägsta budet. Det var en nivå som många bedömde som orealistisk. Avtalet med SL är ett s k incitamentsavtal, vilket innebär att Arriva får betalt för antalet resenärer. Värdet på upphandlingen av block 2 (Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker) uppgavs 2011 vara 5 miljarder för de första åtta åren, med chans till förlängning i fyra år.

 

Läs mer om Mitt i:s granskning av Arriva:

Efter Mitt i:s granskning: Nu ska SL utreda Arriva

Arriva ljög om vinterdäck

Nu får bussarna vinterdäck – byter mitt i vintern

Så uttnyttjar Arriva sina bussförare

Facket om Arriva: En skam för branschen

Arrivas böter kan vara rekordhöga

Arriva skickar ut trasiga bussar i trafik

Arriva får böta för inställda tåg

Mitt i avslöjar: Läkaren försökte stämpla Jan som psykiskt sjuk

Kraftig ökning av klagomål på bussar och tåg i norrort:

Mitt i avslöjar: Arrivas tomgångskörning bryter mot lagen

SL bjöd Arriva på 32 miljoner

Fakta

Så motiveras beslutet

”Busstrafiken i Norrort har haft svagare resandeutveckling än förväntat och andelen nöjda resenärer har ej nått avtalets mål. Roslagsbanan har inte uppnått avtalets mål avseende punktlighet och utförd trafik, även om målen nåtts avseende nöjdhet och resandeutveckling.”

Källa: Stockholms läns landsting/trafiknämnden