Förlängt förbud om park står fast

Markägaren och kommunen har stridit om Skuruparken i flera år.
Markägaren och kommunen har stridit om Skuruparken i flera år.

NACKA Länsstyrelsen har avslagit ett överklagande av ett beslut om att förlänga ett förbud som gäller området Skuruparken.

Nacka kommun beslutade 2011 att förklara området som naturreservat.

Ett byggbolag som är markägare överklagade beslutet. Bolaget framför att det aktuella förbudet har gällt i nästan tre år och för att få förlänga ytterligare ett år krävs särskilda skäl.

Länsstyrelsen har kommit fram till att Nacka kommun har haft särskilda skäl som miljöbalken anger och har beslutat att förbudet ska gälla ytterligare ett år.

Länsstyrelsens beslut går att överklaga hos regeringen.