Förlikning nådd i tvist om hyra

JAKOBSBERG Hyresgästen Lena Jernberg och Järfällahus AB har nått en förlikning om ekonomisk ersättning efter att Lena Jernberg inte fullt ut har kunnat använda sin lägenhet på Vasavägen och även fått hälsoproblem på grund av fukt i husets krypgrund.

Göran Walldin, Hyresgästföreningen i Stockholm, är ombud för Lena Jernberg och säger att summan parterna kommit överens om är hemlig och att parterna förbundit sig att inte kommentera förlikningen.

Enligt Walldin pågår nu en renovering av såväl bostaden som krypgrunden som beräknas vara klar den 20 augusti.