Förlorade 500 000 efter vårdslöst råd

En Sollentunabo förlorade 500 000 kronor efter en misslyckad investering.

Då krävde mannen ersättning och fick rätt i ARN – men försäkringsbolaget struntar i beslutet.

I slutet av 2009 investerade Solltunabon 500 000 kronor i ett så kallat certifikat – ett slags värdepapper som är ett alternativ till aktier och fonder. Målet var att få lite extra pengar till att amortera på sitt lån.

Försäkringsförmedlaren European Wealth Management Group (EWMG), som gav Sollentunabon rådet att investera sin pengar i certifikatet, fick bara några månader senare skarp kritik från Finansinspektionen, bland annat på grund av bristande erfarenhet hos de anställda.

Sollentunabons investering sjönk med tiden kraftigt i värde. När EWMG försattes i konkurs våren 2010 krävde Sollentunabon ersättning ur den ansvarsförsäkring som företaget hade hos Länsförsäkringar.

När han fick nej från försäkringsbolaget fortsatte tvisten i Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Där fick mannen rätt, och ARN rekommenderade Länsförsäkringar att betala tillbaka de 500 000 kronorna som mannen investerat, mot att de fick ta över hans certifikat.

ARN konstaterar att det handlar om vårdslös rådgivning, och motiverar sitt beslut: ”Även om NN angett att han ville ha en hög risk, så är det inte förenligt med god rådgivningssed att ge en konsument rådet att investera mer än hela det rörliga kapitalet i en högriskplacering. EWMG borde därför ha avrått honom från investeringen.”

Länsförsäkringar struntar dock i nämndens beslut.

– Deras rekommendationer är jätteviktiga och är inget man rycker på axlarna åt. Men i det här fallet finns det saker som talar för att vi inte ska följa nämndens rekommendation, säger Knis Karin Björklöf, pressansvarig på Länsförsäkringar.

Varför de tagit det beslutet vill hon inte berätta.

– Vi kan inte gå in på det på grund av sekretess, säger Knis Karin Björklöf.

Fakta

Rådgivarna fick kritik och straffavgift

Försäkringsförmedlarna European Wealth Management Group fick i april 2010 en varning av Finansinspektionen, FI. Då fick de betala en straffavgift på 600 000 kronor.

FI skriver i beslutet att EWMG i huvudsak använt försäkringsförmedlare som saknat tidigare praktisk erfaranhet, samtidigt som bolagets verksamhet har bestått i att förmedla ”finansiella instrument som varit dyra, komplicerade och i vissa fall riskfyllda, till privatpersoner.”

FI skriver att bristerna är så allvarliga att de är grund för att dra in bolagets tillstånd, men låter dem slippa undan med en varning och en straffavgift eftersom de inlett ett omfattande åtgärdsprogram.

Källa: Finansinspektionen