Förlorade känsel efter operation

Nacka En missad nervrot är orsaken till en Lex Maria-anmälan på ortopedkliniken i Nacka. Under en diskbråcks-operation missades en nervrot, vilket gjorde att nerven nyptes till. Någon synlig skada på nerven upptäcktes inte men patienten hade efter operationen en känselnedsättning.

Patienten var också mycket upprörd och oroad av det inträffade och upplevde informationen som mycket brutal och kortfattad.