Brf förlorade miljontvist mot styrelsemedlem – tvingas betala

Den anhörige hann inte ens tillträda lägenheten, utan sålde den vidare med 1,9 mkr i vinst
Den anhörige hann inte ens tillträda lägenheten, utan sålde den vidare med 1,9 mkr i vinst
En kvinnlig styrelsemedlem i en bostadsrättsförening i Vaxholm lät en anhörig köpa en ledig lägenhet. Ett halvår senare såldes lägenheten med nästan två miljoner kronor i vinst.
Nu har föreningen, som anser sig lurad, förlorat i domstol och måste betala kvinnans rättegångskostnader.

En kvinnlig styrelseledamot i bostadsrättsförening i Vaxholm sålde en av föreningens tomma lägenheter till en anhörig. Efter bara ett halvår sålde den anhörige lägenheten vidare och gjorde då en vinst på 1 925 000 miljoner.

Händelsen inträffade 2015-2016.

Tyvärr delades inte vår uppfattning av domstolen

Ordföranden i bostadsrättsföreningen

Nu har föreningen, som anser att kvinnan agerat illojalt, förlorat en tvist mot henne i Solna tingsrätt. I stället för ersättas med 1,9 miljoner som kvinnans anhörige tjänade på affären måste föreningen i stället betala kvinnans rättegångskostnader – drygt 450 000 kronor.

– Det har varit ett ganska jobbigt år, men det blev som vi trodde, säger kvinnan till Mitt i.

– Vi har ju sett att det inte fanns någon grund för stämningen.

Ordföranden i bostadsrättsföreningen som består av 72 lägenheter har en annan uppfattning:

– Det är ju sorgligt naturligtvis. Men det fanns goda skäl som gjorde att vi tyckte vi skulle gå den här vägen. Tyvärr delades inte vår uppfattning av domstolen,

Föreningen fick reda på affären när den ansvarige fastighetsmäklaren berättade vad som hänt.

– Vi blev bestörta. Vi trodde inte att ett styrelseuppdrag gick ut på att berika sig själv. Så borde man inte få göra.

Anställd av byggaren

Av domen framgår att kvinnan var anställd av byggaren, arbetade med bostadsprojektet och satt i den nybildade bostadsrättsföreningens övergångsstyrelse tills dess att de nyinflyttade skulle ta över.

Hon fick då veta att en tilltänkt köpare backat ur så att en av lägenheterna ännu var osåld.

Föreningen menar att kvinnan kände till lägenhetens marknadsvärde och ändå lät den anhörige köpa den billigare och att hon först diskuterat med mäklaren om att själv köpa den och göra ett klipp.

Föreningen menar att hon gjort sig skyldig till brottet trolöshet mot huvudman när hon verkade för försäljningen ”till ett pris vida understigande marknadspris”.

Tingsrätten hade en annan uppfattning. Bland annat konstaterar rätten att  kvinnan inte själv skrev på några handlingar vid försäljningen och därför inte bröt några jävsregler.

Dessutom såldes lägenheten till det pris som gjorts upp i den ekonomiska planen, alltså samma pris som övriga nyproducerade lägenheter i den nybildade föreningen.

Föreningen drabbades inte

Rätten anser heller inte att bostadsrättsföreningen lidit någon skada eftersom affären genomfördes innan avräkningsdagen – det datum då bostadsrättsföreningen skulle ta över det ekonomiska ansvaret från byggaren.

Påverkas er ekonomi av att ni måste betala rättegångskostnaden?

– Nja. Det är inte så att det blir höjda hyror, säger bostadsrättsföreningens ordförande.

Tänker ni överklaga domen?

– Det är ju tveksamt.

För att Svea hovrätt ska ta upp fallet krävs prövningstillstånd.