Förlorade strid om kommunal avgift

Ältabon ville slippa betala anläggningsavgiften för sitt Attefallshus men mark- och miljödomstolen ger Nacka kommun rätt att ta ut avgiften.
Ältabon ville slippa betala anläggningsavgiften för sitt Attefallshus men mark- och miljödomstolen ger Nacka kommun rätt att ta ut avgiften.
En man i Älta har förlorat en rättslig tvist med Nacka kommun angående anläggningsavgift för ett Attefallshus.

Mannen ville slippa att betala anläggningsavgiften.

Mannen hävdade att Attefallshuset var en komplementbyggnad, inte en komplementbostad, även om det finns vatten och avlopp i huset.

Mannen jämställde det med att installera ytterligare en toalett eller ett handfat i sitt boningshus och hade ingen förståelse för kommunens krav på anslutningsavgift.

Nacka kommun bestred yrkandet och hävdade att avgiften ska betalas även för en komplementbyggnad.

Mark- och miljödomstolen går nu på kommunens linje. Något krav finns inte enligt Nacka kommuns regler för avgiften att det ska vara fråga om en bostadslägenhet.

Mannen får nu betala anläggningsavgiften, 44 955 kronor.

Domen går att överklaga.