Förlorar rätt till skjuts från skola

Lena Leuchs son har autism och har fått skolskjuts till Smedbyskolan. Men nu nekas han skolskjuts från fritids – trots att det ligger i samma lokaler som skolan.

Lena Leuchs 7-årige son går i Smedbyskolan. Det är en skola en bit från hemmet, men eftersom han har autism är det den enda skola som kan erbjuda honom det stöd han behöver.

I tre terminer har han fått skolskjuts till och från skolan. Skolskjutsen har även hämtat honom efter fritids, som finns i skolans lokaler.

Men strax före jul fick familjen ett dystert besked. Han hade inte längre rätt till skolskjuts hem från ­fritids.

– Han har ju samma behov tre timmar senare på dagen, säger Lena Leuch.

Enligt skollagen har kommuner skyldighet att erbjuda barn med särkskilda behov skolskjuts till och från skolan, men är däremot inte skyldiga att göra det till förskoleklass eller fritids.

Christine Hanemark (M) är ordförande i utbildningsnämnden:

– De här familjerna har felaktigt fått skjuts från fritids. Vi upptäckte att Väsby direkt har gjort ett väldigt misstag. Det tråkiga är att de berörda upplever det som en försämring, men i stället har de under en period fått något som de inte har rätt till, säger hon.

Det finns inget som hindrar er att erbjuda skolskjuts från fritids. Varför gör ni inte det?

– Jag tror att de flesta tycker att det är rimligt att man själv lämnar och hämtar vid förskolan och det här är samma sak. Jag känner inte till någon kommun som har skolskjuts från fritids om det inte föreligger synnerligen särskilda skäl.

Enligt Christine Hanefalk kan sådana skäl vara att ett barn är kraftigt rörelsehindrat.

Men flera kommer, exempelvis grannkommunen Täby, jämställer förskoleklass och fritids med skolan. Där får särskolebarn och barn med särskilda behov skolskjuts såväl från fritids som till och från aktiviteter på lov.

Lena Leuch och flera andra familjer står nu utan skolskjuts på eftermiddagarna.

– Kommunen tvingar oss att välja mellan fritids och skolskjuts, och det kan inte vara rätt, säger Lena Leuch.