ANNONS

Nya förlossningskliniken kan förvärra barnmorskebristen

Emma Jansson, barnmorska Huddinge sjukhus tror det kan bli en jobbig sommar för förlossningsvården
Emma Jonsson befarar att barnmorskekrisen förvärras när nya förlossningskliniken öppnar på S:t Görans sjukhus.
Regionens förlossningskliniker har redan nu svårt att rekrytera och behålla barnmorskor. När den nya kliniken på S:t Görans sjukhus öppnar finns risk att bristen blir än värre.
Det befarar Emma Jonsson, Vårdförbundet.
ANNONS

När den nya förlossningskliniken öppnar på S:t Görans sjukhus år 2020 behöver den bemannas med ett antal barnmorskor. Till en början får den 2 000 förlossningsplatser, och blir alltså något mindre än kliniken på Södertälje sjukhus. Där arbetar drygt 60 barnmorskor.

Så många barnmorskor snyter man inte ur näven. Redan idag är bristen stor.

– Nyutexaminerade söker sig inte till förlossningsklinikerna, de tycker att det är en alltför tuff arbetssituation där, säger Emma Jonsson, barnmorska vid Karolinska i Huddinge och facklig företrädare för Vårdförbundet.

I stället söker de sig till mödravården, ungdomsmottagningar eller till gynmottagningar, där det nu är stora pensionsavgångar, enligt Emma Jonsson. Eller så tar de jobb som sjuksköterskor, eller på bemanningsföretag.

Över 100 nya barnmorskor i regionen

Så att fler barnmorskor utbildas för varje år tycks inte hjälpa. Förra året utexaminerades 372 barnmorskor i Sverige. Året dessförinnan blev 343 nya barnmorskor klara. De har då utöver sin sjuksköterskeexamen ett och ett halvt års barnmorskeutbildning.

Karolinska institutet utbildar flest i landet, 78 barnmorskor examinerades 2018. På Sophiahemmets högskola gick 25 barnmorskor ut.

Pengar hjälpte inte

Att Region Stockholm fått en halv miljard i statliga pengar de senaste två åren för att förbättra förlossningsvården tycks inte heller ha hjälpt. Klinikerna fick extra pengar för att anställa fler barnmorskor.

Men enligt Socialdemokraten Robert Johansson, som tagit upp frågan i regionfullmäktige, har man bara lyckats anställa sju. I stället anställdes sjuksköterskor och undersköterskor.

Det kan bli en riktigt snurr

ANNONS

Emma Jonsson

Och det finns risk att situationen förvärras. När förlossningskliniken vid S:t Görans öppnar kan andra kliniker dräneras på personal.

– Många lockas nog av att pröva något nytt, så det kan bli en riktig snurr. Som facklig part träffar vi regionen löpande i de här frågorna. Senast i augusti lyfte vi just detta. De måste ta höjd och ha en strategi för bemanningen, säger Emma Jonsson.

Men Irene Svenonius (M), regionråd med ansvar för personalfrågor, är inte orolig.

– Nej, men det är viktigt att ha en planering. Vi har avsatt pengar för att våra sjuksköterskor ska kunna utbilda sig till barnmorskor med lön, något som många av dem som anställdes för de extra pengarna nu gör, säger hon.

Befintliga kliniker också moderna

Hon tror inte heller att barnmorskor kommer att välja bort de befintliga klinikerna för den nya.

– Vi gör enorma investeringar i alla våra förlossningskliniker, och vi bygger ut och om i Huddinge. Det är fräscha moderna lokaler överallt som understödjer ett modernt arbetssätt.

S:t Görans förlossningsenhet hade kunnat öppna ett år tidigare