Deras fantasi formar Farstas framtid

Mattias Worotynski, Ania Mourad och arkitekten Teresa Lindholm.
Mattias Worotynski, Ania Mourad och arkitekten Teresa Lindholm.
Kanobe Mbutu, Lisa Klingwall, Nina Nyberg, Osey Jallow ,Tina Shenmo.
Kanobe Mbutu, Lisa Klingwall, Nina Nyberg, Osey Jallow ,Tina Shenmo.
Post it-lappar med idéer för framtidens Farsta.
Post it-lappar med idéer för framtidens Farsta.
Håkan Wennerström, lärare och Teresa Lindholm, arkitekt.
Håkan Wennerström, lärare och Teresa Lindholm, arkitekt.
Det är de som ska bo i framtidens stad. I måndags fick åttondeklassare på Farsta grundskola säga hur de vill ha det.
– Vi har mer fantasi än vuxna, säger Ania Mourad.

Gubbar och tanter är bra på att säga vad de tycker när det ska byggas nya hus i närområdet. Men vilka är det egentligen som ska bo i framtidens stad?

Den frågan verkar Stockholms stad ha klurat på. När stan ska få en ny översiktsplan får elever från 14 skolor vara med och tycka till om förslaget. I måndags var det klass 8 B och C på Kvickenstorpsskolan – numera Farsta grundskola – som fick chansen.

– Det är bra. Vi brukar inte få vara med och bestämma. Men vi barn har mer fantasi än vuxna, säger Ania Mourad.

Lisa Klingwall, projektledare för barn- och ungdomssamrådet, säger inte emot.

– Unga är bra på att tänka utanför boxen men de är också väldet konkreta. Till exempel brukar många ta upp att det måste byggas hus med rimliga hyror. De kanske är trångbodda och har äldre syskon som inte kan flytta hemifrån, säger hon.

Fantasin fick eleverna använda när de fick frågan om vad som behövs i framtidens Farsta. Mer affärer, sjukhus och ett äventyrsbad blev några av förslagen. Mattias Worotynski hoppas på tunnelbana till Fagersjö.

– Som det är nu måste jag åka buss eller få skjuts med bil till skolan. Och ska jag in mot stan måste jag först åka till Farsta eller Högdalen. Sen är det lite tråkigt att det bara finns Lidl i Fagersjö. Fagersjö är ganska stort, det skulle behövas någon mer affär.

Elevernas åsikter och förslag kommer att sammanfattas och diarieföras. Det gör att de kommer att finnas med i underlaget när det är dags för politikerna att fatta beslut.

– Det är första gången som Stockholms stad genomför ett barn- och ungdomssamråd där de synpunkter som framkommer diarieförs och hanteras precis som alla andra yttranden, säger Lisa Klingwall.

Nina Nyberg är en av de som uppskattar möjligheten.

– Det känns faktiskt som man kan vara med och förändra saker. Jag tycker att de ska bygga för mycket i Farsta och Farsta strand. Tidigare har jag inte känt att att jag kan påverka det, säger hon.

Lawin Mustafa är mer positiv till byggplaner – men inte till vilket pris som helst.

– Det är bostadsbrist. Men när man bygger tar man bort mycket annat. Det måste finnas parker också, säger hon.

Läs mer om Stockholms nya översiktsplan och vad den kan innebära för Farsta stadsdel.

 

 

 

Fakta

Rätt att framföra sina åsikter

FN:s barnkonvention slår i sin 12:e artikel fast att barn och unga har rätt att framföra sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem.

Elever på 14 skolor deltar i barn- och ungdomssamrådet om Stockholms nya översiktsplan.

Översiktsplanen tar upp hur staden kan utvecklas de närmaste 25 åren.

Alla som vill kan lämna synpunkter under samrådet, som pågår till 10 januari. Mer info på www.stockholm.se

 

Källa: stockholm.se