Fornlämningar kan ha grävts sönder

Prästgårdsmarken Inför byggandet av Eds allé, det nya bostadsområdet som planeras vid Prästgårdsmarken, beställdes en arkeologisk undersökning av marken. Men undersökningen kunde aldrig genomföras i sin helhet på grund av att marken var förstörd av moderna markarbeten. Arkeologerna identifierade ett antal möjliga boplatser från forntiden, men ansåg att det inte var mödan värt att gräva vidare eftersom eventuella fornlämningar redan var söndergrävda.