Fornminnen förstörda av grävarbeten

VÄRMDÖ En stallägare i Värmdö är misstänkt för att ha förstört gravar från brons- eller järnåldern när markarbeten utfördes på stallägarens mark.

Det var länsstyrelsen som polisanmälde markägaren ­efter att ha gjort en kartläggning av skadegörelsen.

Myndigheten konstaterade vid undersökningen att man bara kunde hitta fyra eller eventuellt fem av de åtta gravarna som ska finnas på stallägarens mark.

Tre eller fyra gravar ska alltså ha förstörts eller täckts av jord under schaktningsarbetet.

Nu har en förundersökning inletts mot markägaren.

I Värmdö kommun finns 64 kända gravar eller gravfält från järnåldern och 20 från bronsåldern. De ligger i anslutning till en gård eller en by.

Eftersom de flesta gravar aldrig grävts ut är tidsuppskattningarna grova.