Forntidens Ältabor bodde i – Svansjön

Här vid Järlasjön fick Nacka troligen sitt namn av dåtidens invånare.
Här vid Järlasjön fick Nacka troligen sitt namn av dåtidens invånare.
Svansjön. Vattensjukt ställe. Bergshöjd.

Tro det eller inte, men detta är ortsnamn i Nacka.

Eller snarare, de forntida ortsnamnen.

De flesta ortsnamnen i Nacka är enligt Institutet för språk och folkminnen i Uppsala mycket gamla naturnamn från förhistorisk tid,

Några exempel:

Ortsnamnet ‘Nacka’ kan spåras tillbaka till år 1505. Namnet innehåller ordet nacke i betydelsen bergshöjd, och syftar enligt institutet troligen på Nackabergets utsprång åt öster vid Nackaåns mynning i Järlasjön.

Ett annat exempel:

Älta, ett ortsnamn som enligt institutet går tillbaka ända till 1397, och som äldst avsåg Ältasjön och senare tätorten, och som ingår i ett fornsvenskt namn ‘ælm(P)t’, svan. Älta skulle enligt Institutet för språk och folkminnen därmed betyda ‘Svansjön’.

Sickla, som avsett en ö, är en utveckling av det fornsvenska ordet sik, vattensjukt ställe.

Orminge, av ‘Yrmingi’ från 1288, har varit ett önamn eller bygdenamn som hänger samman med ordet orm.

Henriksdal kom till på 1770-talet och har fått namn efter rådman Hindric Spak, inspektor på Danviken.

Saltsjöbaden fick sitt namn i samband med att villasamhället Saltsjöbaden anlades på 1890-talet, ursprungligen som badort vid Saltsjön.

Saltsjö-Boo kan spåras till 1538 och avser en gård och innehåller det fornsvenska ordet ‘bo’, förvaltningsgård. Förleden Saltsjö lades till för att skilja poststationen Saltsjö-Boo från andra med liknande namn.

Institutet för språk och folkminnen skriver i ett mejl till Mitt i att visserligen är institutet experter på ortsnamn men att ”tolkningar kan ju ändras i takt med att forskningen går framåt.”