Fornudden tas inte upp i överdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen kommer inte att pröva målet om Fornuddsparken.

Mark- och miljööverdomstolen beslutade i går att inte ge målet om Fornuddsparken prövningstillstånd. Det saknas skäl, anser domstolen.

Mark- och miljödomstolens beslut från oktober gäller därför. Länsstyrelsens beslut om att upphäva en paragraf i detaljplanen står fast. Det gör det möjligt för Tyresö kommun att planlägga marken som kvartersmark. Det är nödvändigt för att förslaget om att bygga en grundskola och ett äldreboende i parken ska kunna bli verklighet.

Nästa steg är att politikerna ska ta beslut om detaljplanen – först i kommunstyrelsen och sedan i kommunfullmäktige.

Överdomstolen kan välja att ta upp ett mål exempelvis om domstolen anser att det finns anledning att betvivla att det beslut som mark- och miljödomstolen tog var riktigt eller om det är viktigt för rättstillämpningen att överklagandet prövas.

 


LÄS MER

Beslut om Fornuddsparken överklagat igen

Domstol går på kommunens linje om Fornuddsparken