Fornuddsparken upp i domstol igen

Nu är det beslutat när Mark- och miljööverdomstolen ska fatta beslut om prövningstillstånd för målet om Fornuddsparken.
Nu är det beslutat när Mark- och miljööverdomstolen ska fatta beslut om prövningstillstånd för målet om Fornuddsparken.
Om två veckor tar Mark- och miljööverdomstolen upp målet om Fornuddsparken och avgör om det får prövningstillstånd.

Nästa måndag ska målet om Fornuddsparken upp i Mark- och miljööverdomstolen.

En jurist vid överdomstolen kommer att gå igenom alla handlingar och den 12 december föredra målet inför de tre domare som ska avgöra om målet får prövningstillstånd eller inte.

Sedan kan det dröja ett par veckor innan beslutet kommer, enligt domstolen.

Det var i oktober som Mark- och miljödomstolen i Nacka gick på kommunens linje om Fornuddsparken och avslog alla 59 överklaganden som ansåg att Länsstyrelsen i Stockholm beslut att upphäva en paragraf i detaljplanen för parken var fel.

Mark- och miljödomstolens beslut har överklagats av fyra personer. Beslutar överdomstolen att inte ta upp målet står Mark- och miljödomstolens beslut fast.

LÄS MER
Beslut om Fornuddsparken överklagat igen
Domstol går på kommunens linje om Fornuddsparken
Beslut om Fornuddsparken dröjer
59 har överklagat beslut om Fornuddsparken
Politiker vill bygga äldreboende före skola