Fornuddsparken – följetongen fortsätter

Många engagerar sig i Fornuddsparkens framtid.
Många engagerar sig i Fornuddsparkens framtid.
Oppositionen såg till att detaljplanen för Fornuddsparken inte kunde antas på det senaste kommunfullmäktigemötet.
– Jag hoppas att alliansen tar chansen att se över de andra alternativen igen, säger Anita Mattson (S).

Den 26 januari skulle kommunfullmäktige ta ett beslut om den omdiskuterade detaljplanen för Fornuddsparken, som bland annat innebär ett nytt äldreboende och en ny skola.

Turerna kring ärendet har varit många med hårt motstånd från flera håll.

När det nu blev dags för kommunfullmäktige att ta ett beslut om detaljplanen så drev oppositionen igenom en så kallad minoritetsåterremiss. Det betyder att ärendet skickas tillbaka för vidare behandling.

Anita Mattson (S) menar att majoriteten konsekvent har vägrat att utreda andra alternativ.
– Vi har föreslagit att bygga om Fornuddsskolan på befintlig mark. Det skulle kosta en tiondel så lite som en ny skola. Det här är en av de största investeringarna som Tyresö har gjort, då är det rimligt att gå igenom alla förslag som finns. Jag hoppas att de tar chansen att se över de andra alternativen igen.

Hon anser också att det inte går att motivera en skola för 700 elever utan att antingen lägga ner andra skolor, eller bygga tusentals nya bostäder vilket skulle rimma illa med att bevara villastaden.
– Vårt förslag går fortare, är billigare, och bevarar parken. Jag hoppas att det här drar ut på tiden, för då kan det bli en valfråga nästa år.

Fredrik Saweståhl menar å sin sida att Fornuddsparken behöver en helhetslösning.
– Det har bollats runt att man skulle bygga två skolor istället för en stor, men det skulle bli avsevärt dyrare. Vi behöver fler skolplatser i Trollbäcken och en skola behöver ha en viss volym för att fungera bra.

Han anser att kritikerna kraftigt har överdrivit hur stor andel av parkens yta som kommer att tas i anspråk av nybyggena och att förslaget att bygga om Fornuddens skola på plats inte går att ta på allvar.
– Det mesta av skolan är baracker från 1970-talet. Den behöver rivas, antingen enligt vårt förslag, eller genom att riva och bygga från grunden. I så fall måste alla elever som går i skolan idag spridas ut över kommunen under flera års tid.

Om det kommer fler överklaganden i ärendet kan det dra ut på tiden, annars kommer samma förslag att gå upp i kommunfullmäktige igen redan på deras nästa sammanträde den 23 februari, meddelar Fredrik Saweståhl.
– Förslaget är framtaget av flera förvaltningar och är väl genomtänkt och genomarbetat. Det ger oss en bra skola, en bra äldreomsorg och goda möjligheter för föreningslivet.

Fakta

Tidigare artiklar