Fornuddsparkens förvandling börjar snart

Så här kan Fornuddsparken komma att se ut i framtiden.
Så här kan Fornuddsparken komma att se ut i framtiden.
Fornuddsparkens förvandling kan börja redan vid årsskiftet.
Fler parker i Trollbäcken står på tur.

Ett förslag över hur Fornuddsparken i Trollbäcken ska förvandlas togs fram för ett år sedan. Bakgrunden är att Alliansen vill bygga i de norra delarna av parken.

Kommunens mål är att renodla och förstärka parkens kvalitéer och få parken att kännas enhetlig och sammanhållen.

Det blir plats för aktiviteter i den norra delen av parken, mycket gröna ytor i mitten, en samlingsplats i nedre delen och mer vildvuxet i de mest södra delarna.

Redan vid årsskiftet kan arbetet börja i den södra delen av parken vid fornlämningarna, bedömer tjänstemännen.

– Det är jättekul att komma igång med det här projektet, det är den största parksatsningen som vi hittills gjort i Tyresö, säger Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande, i en kommentar på kommunen hemsida.

Kommunen vill göra sikten mot Drevviken bättre och öppna upp parken mot vattnet. Vass ska röjas, sittplatser ska skapas på bryggor och spänger ska gå ut till båtbryggan. Det är i den södra delen av parken det planeras en plats för ett café och toalett.

Till sommaren ska de första förändringarna vara klara.

Näst på tur är den centrala delen av parken. Där blir det mycket gröna öppna ytor med en del nya träd och blommor. Bikuporna blir kvar men flyttas.

Sist ut är den norra delen av parken där arbetet tros kunna starta om fem år. Där planeras till exempel boulebanorna flyttas till scoutstugan, cykelparkering ordnas vid entrén och lekplatserna ses över.

Kommunstyrelsen har ännu inte gett klartecken för att arbetet kan börja.

Trollbäcken ska få fler parker – närmare bestämt mellan sju till tio stycken. Innan sommaren ska planerna presenteras, enligt Saweståhl.