Förödande följder av meteoritnedslag

Om en meteorit skulle slå ner i Upplands Väsby skulle det påverka hela Stockholmsområdet. Det hävdar forskare som undersökt ett sådant scenario.

Kanske bör du försöka få iväg dina julkort innan fredag. Då går nämligen jorden under. I alla fall om man får tro en vanlig tolkning av de gamla Mayaindianernas kalender som tar slut den 21 december i år.

Och visst finns det verkliga hot mot mänskligheten. Meteoritnedslag till exempel.

Inget pekar på att norra Stockholm riskerar att drabbas men det har inte hindrat två forskare från att grundligt utreda ett sådant ­scenario.

– Vallentuna och Upplands Väsby ligger inte så bra till i det här exemplet, säger Anders Sandberg, forskare på institutionen för mänsklighetens framtid, vid universitetet i Oxford.

Han har tillsammans med forskarkollegan Håkan Andersson skrivit en analys om de katastrofala följderna av ett medelstort meteoritnedslag i norra Stockholm.

I exemplet träffar ett 230 meter brett, glödande klippblock ett villaområde nära Infra City i Upplands Väsby den 19 juli 2005 klockan 08.58. Ljusskenet, som lyser starkare än solen, syns ända till Norrtälje. Bebyggelsen i delar av Vallentuna som ligger närmast Upplands Väsby förintas. Områden längre bort begravs i stenregn.

I Stockholms innerstad blåser hustak och övervåningar av och på Arlanda välter flygledartornet och flygplan kastas omkring. Skogsbränder gör luften giftig och många, många norrortsbor dör. Närmast nedslaget överlever bara två procent.

Ett meteoritnedslag av den här typen inträffar, enligt forskarrapporten bara en gång på 11 000 år. Därför finns meteoritnedslag inte med i den återkommande risk- och sårbarhetsanalys som kontinuerligt görs av kommunen.

– Att vi skulle få ner otäcka saker från rymden har vi inte tagit med i beräkningen, säger Staffan Gröndahl, säkerhetssamordnare, Vallentuna kommun.

Ett mer reellt hot än meteoriter är just nu ett större strömavbrott som skulle vara besvärligt att hantera vintertid, enligt honom.

– Men när det väl händer saker är det ofta något man inte tänkt på tidigare. Som tsunamin, eller askmoln. Därför försöker vi ha planer som är tillämpbara på olika sätt, säger Staffan Gröndahl.

Fakta

Allvarliga hot

Större elavbrott.

Vattenleveransen upphör eller kvalitén är dålig.

Pandemiutbrott.

En större olycka på Roslagsbanan.

En olycka på väg 268 med fordon som transporterar farligt gods.