Förorenad fjärd ska bli föredöme

INGARÖ I sommar blir Björnöfjärden och Säbyviken en del i ett forskningsprojekt som om fyra fem år ska visa att det är möjligt att väcka liv i hela Östersjön. Ingaröviken valdes ut eftersom den är kraftigt övergödd och för att vattnet i viken byts ut långsamt precis som ­ i Östersjön.

I experimentet ska en aluminiumlösning binda fosfor i botten för att förhindra algblomning. En gäddodling ska dessutom minska andelen småfiskar som äter plankton och därmed skapa balans mellan alger och plankton.

Forskningsprojektet i Björnöfjärden är ett av flera delprojekt som finansieras av stiftelsen Baltic Sea 2020.