ANNONS

Förorenad mark kom upp på mässa

ANNONS

LÄNET Åkerströmmen är ett av de mest förorenade vattendragen i länet, enligt länsstyrelsen som deltog vid Mäklarmässan förra veckan. Åkerströmmen går delvis genom Vallentuna, Österåker, Täby och andra kommuner i nordöst. Länsstyrelsens syfte med dagen var att öka kunskapen om förorenade områden och vem som har ansvar för förorenad mark vid fastighetsöverlåtelser.

– Vi vill göra alla uppmärksamma på frågan, säger Birgitta Swahn, miljöhandläggare på länsstyrelsen.